Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evangelický kostel

27. 8. 2008

Jednolodní chrám s vysokou věží zakončenou špičatou střechou, situovaný na terase přístupné po schodištích. Vystavěn z pískovcových kvádrů, nese smíšené pseudorománské a pseudogotické prvky (1884, plány: G. L. Moeckel, provedení: W. Nickel). Od počátku rozvoje Podmokel po roce 1850 bylo v obci silně zastoupeno protestantské obyvatelstvo, představované jak zaměstnanci saských drážních, celních a finančních úřadů a saské pošty, tak i podnikateli, převážně rovněž ze Saska, kteří zde zakládali průmyslové a obchodní podniky a v Podmoklech se nakonec usadili. První evangelické bohoslužby se konaly v roce 1850 v domě továrníka Gerbinga. Evangelická obec, která se začala formovat z věřících augšpurského vyznání v Podmoklech, Děčíně i okolních obcích, příslušela zpočátku k farnosti v Habřině u Úštěka a osamostatnila se teprve v roce 1874 (později byla z úsporných důvodů přičleněna k evangelické farnosti v Ústí n. L., od níž se znovu osamostatnila roku 1914). V roce 1862 otevřela obec soukromou evangelickou školu, kterou roku 1887 stavebně rozšířila (v národním domě čp. 77 mezi bývalým hotelem“Grand“ a ulicí Prokopa Holého). Roku 1902 dostala evangelická škola novou budovu (nyní ZŠ v Bezručově ulici). Přibližně ve stejné době koupila obec vedlejší Sonntagúv bankovní dům, který se stal střediskem podmokelských evangelíků (nyní Sborový dům Českobratrské církve evangelické v Bezručově ul. 4). Saští úředníci a zaměstnanci měli vlastní evangelickou modlitebnu a školu pro své děti v saském úředním domě, který byl postaven již v roce 1852 (později proti němu vyrostlo nové podmokelské nádraží; dům se nedochoval). Od roku 1932 působila v Podmoklech také německá evangelická bratrská obec. Základní kámen evangelického kostela položili Podmokelští u příležitosti stého výročí tolerančního patentu. O výstavbu kostela, ale i o všestranný rozvoj evangelického života se významně zasloužil Franz Jordan. Když roku 1923 (15. ledna) přijel do Podmokel Albert Schweitzer, uskutečnila se v kostele jeho přednáška o Lambaréné a varhanní koncert (Schweitzer přednesl dí1a J. S. Bacha, Ch. M. Widora a F. Mendelsohn-Bartholdyho). Varhanní koncerty se zde pořádají i v současnosti. U kostela stojí restaurace „Slovanský dům“ (Teplická ul., čp. 350) - původně hotel a asi od roku 1909 středisko německého spolkového života („Deutsches Haus“).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář