Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gymnázium

27. 8. 2008

V prostoru nevelkého Komenského náměstí vyniká třípatrová novorenesanční budova gymnázia, která se výrazně odlišuje od ostatních staveb v Děčíně, provedených v historizujících stylech (podle návrhu J. Zítka asi z roku 1866 a podle prováděcích plánů K. Hóniga ji postavil v letech 1869-1871 J. Perthen). Je charakteristická středním vstupním rizalitem, který zakončuje trojúhelníkový tympanon zdobený reliéfem se znakem města. Vstup zvýrazňují postranní kamenné sloupy s iónskými hlavicemi a reliéfní výzdoba. Zástavba třetího patra byla provedena roku 1937 (A. Michel), poslední rekonstrukce fasády se realizovala v roce 1995. Původně sídlo měšťanských a obecných škol chlapeckých a dívčích (výuka od 1871 ). Prvotním záměrem bylo zřízení reálné školy (projekt zmařila školská reforma z let 1868 - 1869), jejíž výstavba byla připravována od roku 1858 (shromažďování finančních prostředků ze sbírek a nadací a z výtěžků dobročinných akcí). Základy školního fondu položil hrabě František Antonín Thun, který také pečoval o jeho růst (výnosy z výstav květin a z divadelních představení na zámku). Zpracování návrhu budovy architektem Zítkem bylo výsledkem jeho osobních kontaktů s děčínskými Thuny. V září 1899 zde bylo otevřeno komunální nižší reálné gymnázium, které se zásluhou ředitele A. Schlossera rozvinulo ve vyšší reálné gymnázium tzv. Děčínského typu - od r.1904, kdy se škola stala jedním z prvních reformovaných středoškolských ústavů v monarchii. Od roku 1908 byla státním vyšším reálným gymnáziem. Jako zvláštní typ školy v sobě slučovala tři druhy středoškolského vzdělání: byla jednak gymnáziem pro další studium společenskovědních a jazykových oborů, jednak reálným gymnáziem pro vysokoškolské směry technické, ale také reálnou střední školou, z níž studenti odcházeli bud do praxe, nebo na vysoké školy technického směru. Jelikož se v průběhu doby nejvíce rozšířilo reálně gymnaziální zaměření, byl zrušen status Děčínského typu a ústav se stal Německým státním reálným gymnáziem (1937). Zásluhou prof. L. Nečáska zde mohlo v září 1945 obnovit činnost československé státní reálné gymnázium. Obecné a měšťanské školy z budovy postupně přesídlily (do r.1906) do nových sousedních objektů. Chlapecké třídy našly místo v protější dvoupatrové budově čp. 520, vystavěné roku 1893 pro státní řemeslnickou školu - od r. 1954 dosud obchodní akademie (bývalá střední ekonomická škola). Dívčí školy získaly roku 1900 novou dvoupatrovou budovu čp. 622 - od roku 1945 dosud základní škola. Po výstavbě objektu pozdějšího gymnázia vznikly v jeho okolí první nové ulice: směrem k městu B. Němcové, k nádražím Anenská a Březinova, severním směrem ulice Sládkova. Zástavbou dalších ulic a vybudováním spořitelny  bylo počátkem 20. století dotvořeno Komenského náměstí, které neslo příznačný název Schulplatz. V místech někdejších luk a mokřin tak vznikl nový urbanistický celek. V parčíku uprostřed náměstí se dnes nachází anonymní plastika J. A. Komenského (1976). Původně zdobila prostor monumentální bronzová socha císaře Josefa II. (1885, 0. Rassau), kterou po vzniku Československa nahradil kamenný pamětní jehlan. Ten vystřídala bronzová plastika mladého muže (1928, J. Pachmann), rekvírovaná za druhé světové války.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář