Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostel sv. Kříže

27. 8. 2008

Kostel Povýšení sv. Kříže s kaplí P. Marie Sněžné. Vynikající barokní stavba sálového kostela na půdorysu rovnoramenného kříže (s příčnou lodí a s pravoúhlým presbytářem), završená vysokou centrální kopulí s lucernou; průčelí ukončuje atika, za níž jsou po stranách dvě zvonice. Autorství plánú kostela není určeno. S prostorem zámku spojuje kostel krytá chodba na pilířových arkádách, přistavěná k severní zdi Dlouhé jízdy; z jižní strany přiléhá k chrámu kaple P. Marie Sněžné z 18. století. Renovace fasády byla dokončena 1994. Kostel dali postavit bratři Maxmilián a Jan Arnošt Thunové jako zámecký kostel ( 1691 ) na místě vykoupených a stržených měšťanských domů. Poloha staršího kostela sv. Kříže, připomínaného roku 1422 jako „zadní“ kostel, není známa. Po požáru města (1749) převzal zámecký kostel funkci farního, později děkanského kostela (1824). Nad portálem je pískovcová znaková aliance Maxmiliána Thuna a jeho druhé manželky Marie Lichtensteinové a nad ní velký znak Jana Arnošta Thuna, knížete-arcibiskupa salcburského, s latinským pamětním nápisem o arcibiskupském vysvěcení chrámu (1691). Podobný latinský text je vytesán v pamětním kameni ve východní zdi kostela. Sochařská výzdoba: na atice pět soch (z dílny F. Preisse) - sv. Helena (restaurována 1995 akad. soch. L. Šobrem a V. Snížkem, kteří také zhotovili výdusek) a čtyři andělé se symboly Kristova utrpení (restauroval 1995 akad. sochař L. Šobr); v nikách po stranách portálu sv. Veronika a sv. Maří Magdalena (snad kitzingerovské práce). Ke stému výročí vysvěcení byl kostel vyzdoben freskami (1791 - 1792). Kramolín z Nymburka činný v mnoha českých klášterech). Jejich náměty se vztahují k ukřižování Pána Ježíše (kněžiště) a k svátku Povýšení sv. Kříže: kruhová malba ve středu kopule znázorňuje nalezení sv. Kříže císařovnou Helenou, freska v chrámové lodi představuje cestu byzantského císaře Heraklia se sv. Křížem na vrchol Kalvárie. Po posledním restaurování fresek (1898) probíhá jejich obnova v současnosti (akad. mal. M. Martan a akad. m. R. Ševčík). Součástí barokní výzdoby je obraz Zvěstování P. Marii (roku 1945 byl v konzervační dílně na Šumavé a na své místo se vrátil zásluhou knížecí rodiny Thunů v r. 1992). Nad hlavním oltářem se zdvihá téměř 9 m vysoký kříž ze salcburského mramoru, do něhož údajně měl být zasazen dřevěný krucifix z původního kostela. Do malé krypty byla přenesena po stržení loretánské kaple na náměstí (1885) část ostatků Thunů ze 17. a 18. století a v roce 1995 zde našly místo i ostatky z thunské hrobní kaple sv. Jana Nepomuckého. Kříž v malé zahrádce vedle kostela stával na nábřeží poblíž Labské brány (1831). V chrámu se ročně koná několik koncertů (Děčínský symfonický orchestr nebo hostující soubory).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář